Avgiftning och missbruksvård

Det är svårt att ta sig ur ett missbruk, särskilt om det har pågått länge. Det enda sättet att bli av med beroendet är naturligtvis att sluta använda drogen, vare sig det handlar om narkotika eller alkohol. Som tur är finns det hjälp att få med sin avgiftning.

En avgiftning från narkotika tar normalt mellan en och två veckor. Beroende på vilken drog som missbruket gäller kan patienten drabbas av svårare eller lättare abstinensbesvär. Kanske svårast abstinensbesvär får de som missbrukat någon form av opiat, till exempel heroin, morfin och starka smärtstillande medel. Under avgiftningsprocessen för den typen av droger måste man förutom själva avgiftningen (som övervakas av läkare för att försäkra sig om patientens hälsa tills patienten är fri från substansen) också behandla patienten med någon form av psykoterapi. Detta för att abstinensbesvären från heroin och morfin bland annat innebär djup oro och ångest, något som kan driva patienten tillbaka in i missbruket. Om man missbrukar opiat på grund av fysisk smärta kan man också behöva behandla orsaken till smärtan för att minimera riskerna för återfall. Man kan till exempel söka behandling hos en naprapat. Om du letar efter en naprapat i Stockholm kan du gå in på Varden.se.injecting-519389_640

Om du själv eller någon du känner behöver hjälp med avgiftning kan du kontakta din lokala beroendemottagning. De kan hjälpa dig med avgiftning och behandling liksom med samtalsstöd och rådgivning kring ditt missbruk. De hjälper dig också att träna för att undvika återfall. Det vanligaste är att du får ringa till mottagningen och boka en tid, men vissa mottagningar har också akuttider och drop-in.

När du först kommer i kontakt med beroendemottagningen kommer du att möta en socialsekreterare som kommer att ställa frågor om ditt missbruk och din livssituation. I vissa fall får du också träffa en läkare som undersöker din hälsa. Allt detta görs för att få en heltäckande bild av din situation, för att kunna ge dig den hjälp som du behöver. Efter undersökningen diskuterar du och socialsekreteraren olika behandlingsalternativ. Du är alltid delaktig i planeringen av din vård och gör själv alla val. Som anhörig kan du få hjälp i form av anhörigutbildningar och stödsamtal.

elastik