Indoor nursery for the cultivation of medical marijuana, complete with specially designed lighting and HVAC systems.

Indoor nursery for the cultivation of medical marijuana, complete with specially designed lighting and HVAC systems.

Attityden till cannabis har förändrats i många länder under de senaste åren. Lagstiftningen har blivit mer tillåtande och mindre sträng i till exempel flera delstater i USA. Framförallt är det medicinsk cannabis som blivit mer tillgängligt, inte minst för att det anses vara en drog som hjälper mer än andra och mer beroendeframkallande droger mot bland annat vissa typer av smärta. I Sverige håller sig dock politikerna till vår, av tradition, stränga narkotikalagstiftning. En trend när det gäller cannabis är att det mesta av drogen idag odlas i hemmiljö under speciella lampor och att det odlas många olika typer av drogen, som ger olika effekt.

En viktig folkhälsofråga

danskar som är sjuka i MS eller cancer får nu konsumera cannabis lagligt. I ett par länder där medicinskt bruk tillåts är det fråga om en särskild typ av cannabis som inte ger samma typ av rus som drogen annars är känd för. Medicinsk cannabis står alltså i samma relation till gatudrogen cannabis som smärtstillande opiater står i relation till heroin. Att medicinsk cannabis kan fungera i vissa sammanhang är därför egentligen inget argument för legalisering av cannabis som rusmedel. I de länder där medicinsk cannabis är tillåtet numera måste det i regel skrivas ut av en legitimerad läkare som bedömt att behandlingen är rimlig.

Trender inom cannabis

Cannabis togs tidigare in i landet via kriminella nätverk. Idag är framställningen och försäljningen mindre centraliserad än vad den var tidigare. Det finns många fler som gör affärer med cannabis och även fler som brukar drogen. Missbruket är alltså svårare att kontrollera än tidigare och polisen behöver utveckla nya metoder om vi ska ha kvar lagstiftningen kring cannabis på samma hårda nivåer som idag. Dagens cannabis är också betydligt starkare än för bara tio år sedan. Det innebär att mindre mängder kan ge ett starkare rus och även vara svårare att upptäcka. Det sker alltså en omfattande förädling av olika typer av cannabisplantor.

elastik