Droger och demokrati

Legalisera cannabis och bryt maffians makt. Kan det verkligen vara så enkelt? Vad som står klart och tydligt är att den väg som världens ledare tidigare tagit, kriget mot drogerna, inte varit framgångsrik på något som helst sätt vad det gäller målsättningen, nämligen att minska handeln med droger. Tvärtom. Trots att man under 2007, med stöd av flyg besprutade 220 000 hektar koka i Colombia med gifter, växte antalet odlade hektar med 27 procent under samma period.

 

Fullskaligt Krig
Kampen mot drogerna som utvecklats till ett fullskaligt krig där USA står mot Mexiko, har lett till att drogrelaterade mord under den första halvan av 2009 överstiger siffran över dödade i Irakkriget under samma period.

 

Rivaliserande mexikanska drogkarteller
De rivaliserande mexikanska drogkartellerna strider om kontrollen över en av världens mest lukrativa drogmarknader, den nordamerikanska. Drogerna flödar i en strid ström norröver medan pengarna flödar i den motsatta riktningen – söderöver. Bestialiska mord, halshuggning, tortyr och kidnappning står på den dagliga menyn för dessa drogkarteller. Målen ”helgar medlen” så att säga. Dessa karteller återfinns i mer än 230 stora och små amerikanska städer. Kartellerna lär breda ut sig om inget drastiskt inträffar som drar undan den lukrativa mattan för dem. Det kan konstateras att drogkriget har misslyckats. Därmed öppnar det upp för legalisering som kan vara den enda vägen till ett fredligt krig upphör.Droger och demokrati 1

 

Legalisering – den nya vägen
Legalisering skulle kunna vara en drastisk strategi att stoppa drogkriget och pengaflödena till drogkartellerna. Här handlar det om att ändra lagstiftningen kring användningen av marijuana som kan sägas vara en inkörsport till drogmissbruk av tyngre illegala droger och livsfarliga partydroger som säljs på internetbaserade webbshopar.

 

Hur legalisera
Först och främst bör ett regelverk upprättas exempelvis likt det som gäller för försäljning av rusdrycker. Håll priserna på en tillräckligt hög nivå som verkar återhållande för ungdomar och samtidigt bör de vara tillräckligt låga för att slå ut den svarta marknaden. En utmanande balansgång. Att även tillåta viss odling av cannabis för hus- eller medicinskt behov kan också vara en väg att underminera drogmaffian och minska rekryteringen av nya kunder som förvandlas till återfallsmissbrukare.

Förslagsvis kan personer som odlar för husbehov ha högst en planta hemma och inneha runt 30 gram. De medicinska användarna, vilka ska kunna visa upp ett intyg från förslagsvis läkare eller psykolog, får odla maximalt 15 plantor hemma. Innehav bör lika begränsas till omkring 600 gram som nuvarande regler är i USA. Legalisering kan leda till att mystiken och tjusningen kring droger minskas. Ökad tillgång på legaliserade droger leder till att efterfrågan på illegala droger minskas.

elastik