Male shooting heroine in his arm

Male shooting heroine in his arm

Heroin är en drog som hör till en grupp som kallas för opiater, och de utvinns alla från växten opiumvallmo. Denna växt har använts i flera tusen år på grund av dess smärtstillande och berusande egenskaper. Förutom heroin så utvinns både morfin och kodein från opiumvallmon, de används båda som läkemedel för att lindra smärta i Sverige och resten av världen. Det heroin som cirkulerar i världen idag kommer främst från Afghanistan, men även Pakistan och Sydostasien producerar en del. Heroin har räknats som narkotikaklassat i Sverige sedan 1960- talet.

Heroin som drog

Heroin är en drog som finns i formen av små stenar eller i pulverform. Heroin kan intas genom att rökas, sniffas eller injiceras. Effekten av heroin kommer nästan omedelbart och kännetecknas av eufori, lugn och ett generellt välbehag. Den starkaste effekten kan vara i ca 30 minuter men personen som använt kan känna av ruset i upp till 4-5 timmar efter dosering. heroin är en av de mest beroendeframkallande drogerna som finns idag. De farligaste effekterna av heroin sker oftast efter injicering av drogen. Då är det lätt att överdosera då styrkan inte alltid är densamma och toleransen hos användaren kan skifta. Dödsorsaken av en heroinöverdos är oftast andningsstillestånd.

Heroin missbruk och beroende

Då heroin är en så extremt beroendeframkallande drog, är det många av de som provar den som fastnar i ett kraftigt beroende, vilket många gånger leder till misär och ibland slutar med döden. Priset för ett gram heroin kan variera lite men ligger ungefär runt tusenlappen i Sverige. För att den som är beroende ska få råd med sitt missbruk leder det ofta till kriminalitet, ibland genom att börja sälja drogen själv. Vad finns det då för hjälp att få, om man har hamnat i ett heroin missbruk som man inte klarar att ta sig ur på egen hand? I Sverige finns det mediciner som minskar suget efter drogen, till exempel metadon, subutex och suboxone.

elastik