Kända antidrogkampanjer

Genom tiderna har flera olika organisationer och myndigheter bedrivit verksamhet och kampanjer för att göra folk medvetna om skadorna som droger, tobak och alkohol har på hälsan, och för att avvärja användningen av dessa droger. Några av kampanjerna har varit mer framgångsfulla än andra, och för alltid fastnat i människor medvetande.

En av dessa kampanjer är Spola kröken, som startade precis i början av 1970-talet – mer specifikt 1971. Kampanjens fulla slogan var: ”Spola kröken: man dricker lite mindre och mår mycket bättre”. Bakom kampanjen stod idrottsrörelsen, musikbranschen och Sveriges försvar, och den syntes på olika platser runt om i landet ända fram till 1988. Syftet var, som framgår av budskapet, att minska alkoholkonsumtionen i Sverige, och få befolkningen att börja dricka mer måttligt och få en sundare syn på alkohol. Därför är det kanske föga förvånande att en av de platser som man kunde se kampanjens budskap på var Systembolagets plastkassar.no-smoking-24122_640

En kampanj som riktade sig specifikt mot olagliga droger var Rikspolisstyrelsens kampanj Rakt på knarket som drevs under 1989. Den fick dock inte lika mycket uppmärksamhet som den tobakskampanj som drevs några år senare, 1996 för att vara mer exakt. Då infördes nämligen en lag som gjorde det olagligt för ungdomar under 18 år att köpa tobak, och detta informerades de om med hjälp av skyltar i butiker och kiosker med texten ”Under 18, ingen tobak”. På vissa ställen fanns även en bild på Sveriges landslag i hockey med texten ”Sveriges nya lag”, vilket alltså hade dubbel betydelse och både syftade på den nya lagen och på det nya laget, som inte längre använde tobak.

En kampanj som fortfarande pågår är Tobaksfria veckan, som instiftades i mitten av 1970-talet men som än idag drivs. Den infaller vecka 47 varje år, och riktas särskilt till skolor.

Om du planerar att bedriva en antidrogkampanj, kan ett bra sätt att sprida budskapet vara att dela ut reklamprodukter med kampanjens slogan på. En produkt som är tacksam att dela ut eftersom människor faktiskt använder den och på det sättet visar upp budskapet, är t-shirts. Dessutom kan alla som medverkar i kampanjen bära t-shirtarna, vilket både visar samhörighet och visar upp budskapet. Du kan beställa billiga t-shirt med tryck på Medtryck.com.

elastik