Socker som drog

Socker är beroendeskapande och tillhör vår tids farligaste droger. Chefen för Amsterdams hälsovård, Paul van der Velpens’ har gjort följande uttalande på en officiell webbplats för folkhälsa: “Precis som alkohol och tobak, är socker egentligen en drog. Staten har en viktig roll i att göra användarna medvetna om farorna. Användningen av socker bör motarbetas.” (Fri översättning). Han menar vidare att socker bör förses med varningstexter likt de som finns på förpackningarna till tobaksvaror och alkohol.

 

Redan på BB
I samband med provtagning, redan under vistelsen på BB, ges sockerlösning till de nyfödda för att ge smärtlindring. Uppenbarligen är det en framgångsrik bedövningsmetod. Försök med just socker som smärtlindringsmetod för barn har visat att socker frigör endogena opioidpeptider även hos människan.

 

Självmedicinering med socker
Eftersom socker stimulerar belöningssystemen på sätt som leder till ökad konsumtion av sött är det ett första tecken på att det är beroendeframkallande. Något som styrks av det faktum att nyktra alkoholister ofta har ett ökat sug, något som visar sig även hos rökare och andra nikotinister som slutat röka eller snusa. Det styrker hypotesen att socker är kraftigt belönande.

Är den höga konsumtionen av läskedryck, omkring 90 liter per år och individ i Sverige, en indikation på att en stor andel av befolkningen i själva verket självmedicinerar sig med socker. Det handlar om en tredubbling på 20 år. Det är särskilt allvarligt i beaktande av att det är ungdomar, med ett synnerligen alert belöningssystem, som står för huvuddelen av läskedryckskonsumtionen i Sverige. Ungdomarnas belöningssystem triggas lätt av alla former av droger – även socker.Socker som drog 1

 

Ökning av sockerkonsumtionen
Under 1700-talet var konsumtionen av socker runt 0,4 kg per år och individ. Nästkommande sekel steg konsumtionen till 4 kg per år och individ. Med industrialismens intåg och effektivare produktionsmetoder steg konsumtionen till 40 kg under 1900-talet. Omkring 2005 var konsumtionen av socker (sackaros) till omkring 43 kg per år och individ. Ingt mindre än hisnande siffror.

 

Självtest
För det fall man misstänker sig vara sockerberoende kan följande frågeformulär användas:

• Har du under senaste året ätit mer sötsaker än du tänkt dig och/eller fortsatt använda sötsaker när du inte tänkt dig?

• Har du under senaste året försummat några av dina vardagliga åtaganden på grund av att du ätit för mycket sötsaker?

• Har du under senaste året känt att du vill ändra ditt sätt att äta eller handskas med sötsaker?

• Har du under det senaste året någonsin varit helt upptagen av tankar på när du ska få köpa eller äta sötsaker?

• Har du under senaste året någonsin använt sötsaker för att lindra känslomässigt obehag såsom nedstämdhet, ilska eller tristess?

 

Svarar man jakande på fler än tre frågor bör man kartlägga beroendeproblematiken genom att följa upp med en djupare analys. I begreppet sötsaker ingår bröd, flingor, pasta, frukt, läsk och liknande. Sannolikt har man utvecklat ett sockerberoende som kan leda till hjärt- kärlsjukdom samt diabetes 2. Diagnosverktyget, UNCOPE, är validerat för alkohol, kokain och marijuana.

elastik