Vilken är den farligaste drogen?

Kanske finns det inget objektivt sätt att konstatera vilken som är världens farligaste drog. Detta eftersom lagar och regler, och därmed tabun, kring droger ser olika ut i olika länder. Enligt en studie som gjordes av brittiska forskare år 2007, och som leddes av David Nutt vid Bristol University, är till exempel alkohol den femte farligaste drogen av alla, och farligare än bland annat ecstasy, LSD, lösningsmedel och amfetamin. Forskarna sammanställde en lista över de 20 farligaste drogerna utifrån tre kriterier: hur stor medicinsk skada drogen har på brukaren (till exempel hur fort den kan leda till överdos eller andningsuppehåll), hur beroendeframkallande den är och hur stor skada och hur stora kostnader drogen har för samhället. Enligt dessa kriterier placerade forskarna heroin på första platsen som den farligaste drogen av alla. Före alkohol på listan hamnade också kokain, barbiturater och metadon. Tobak hamnade på en niondeplats, efter ketamin, bensodiazepiner och amfetamin.drugs-151494_960_720

Listan är dock långt ifrån vedertagen sanning, då det finns många som är skeptiska till listan. Det beror bland annat på att forskarna har blandat lagliga och olagliga droger. En av skeptikerna är Sven Andreasson på Folkhälsoinstitutet, som beskriver listan som ”snurrig”. Han hänvisar då framförallt till forskarnas metod, som han jämför med att försöka blanda och blått och beskt och få fram ett genomsnitt från det.

Han tolkar listan på två sätt, varav det första skulle kunna vara rent skadligt för folkhälsan, menar han. Det första sättet skulle nämligen innebära ett argument för att en mängd olagliga droger ska släppas fria från reglering, eftersom de framstår som mindre farliga än tobak och alkohol enligt den här listan. Den andra tolkningen är att listan är ett argument för att man bör reglera tobak och alkohol mer, och Andreasson menar att det finns visst belägg för ett sådant argument. Detta eftersom alkohol och tobak är de droger som orsakar mest hälsoproblem, med god marginal. Andreassons slutsats är helt enkelt att alla droger på listan bidrar till ökad ohälsa.

Om du är beroende av betydligt mindre farliga saker, till exempel varma bad, kan du få ditt fix av badkar på Buildor.se.

elastik